Peder Carlquist

– vad jag gör och vad jag kan erbjuda

Kategori: Kurser

Gränslös terror – gränslös terrorbekämpning

Att Rakhmat Akilov överlevde sin egen attack och sen berättade så mycket i förhören har inneburit ett lyft inte bara för svensk säkerhetstjänst. Förmodligen medförde en hel del av hans upplysningar direkt aktion från Säpo och andra säkerhetstjänster, innan de kom till allmän kännedom genom polisutredningen. En del kom säkert inte ens med där. Terrorbekämpning står och faller med informationsutbyte och annat samarbete över gränserna.

Om några veckor ska jag ta en grupp journalister till Haag och Amsterdam, ev också till Bryssel för att titta närmre på polissamarbetet och förebyggande arbete mot extremism och radikalisering inom EU. Det förra sker framför allt inom Europol. Det senare bygger på nätverkande där EU:s RAN Centre i Amsterdam samordnar och knyter kontakter mellan 160 olika projekt inom unionen.

En  ansvarig för nätverket EXIT (att hjälpa personer som vill lämna en extremistmiljö) är Robert Örell, som till vardags arbetar med frågan på Fryshuset i Stockholm. Ett par snabba inblickar i problematiken: I några länder (gissa vilka) är de högerextremistiska organisationerna så våldsamma och starka att en öppet annonserad EXIT-verksamhet för dem inte är möjlig. Hur gör man då? En annan aspekt: Hur betecknar vi extrema/våldsbejakande grupper inför personer som vi onyanserat anser tillhör dem, men inte uppfattar det så själva? Med fel ord kan vi stöta bort i stället för att skapa kontakt. Det kräver kunskap, förmåga att lyssna och tro att människor på något plan är förmögna att fatta självständiga beslut. Inte viktigt minst för journalister när vi använder beteckningar.

Kursen är en del i ett större program som drivs av Medieinstitutet Fojo och syftar till att öka intresset för EU och EU-samarbeten och ska pågå ute resten av 2018. Jag håller i programmet. De kurser som erbjuder allmänkunskap om EU, antingen på svensk botten eller med rester till Bryssel, Strasbourg etc har haft svårt att få intresserade. Det här programmat ska bygga på aktuella, viktiga frågor där EU spelar en vital eller avgörande roll. Under planering: En konferens om sjukvårdssystemen i några EU-länder i jämförelse med det svenska – och rätten att få specialistvård i andra EU-länder, enligt det s k patientrörlighetsdirektivet. Vidare en studieresa till några EU-länder i Östeuropa med konservativa regeringar vars ingripande i bl a rättsväsendet och medielandskapet väcker oro i andra EU-länder. Vad sker egentligen? Bör – och kan – EU göra något? I så fall vad?

 

Ny kurs: Propaganda och informationspåverkan

Dags igen för ”Propaganda och informationspåverkan” för journalister. Läs om kursen här

Tid att boka kurs i Stockholm

Journalister: Dags igen för ”Propaganda och informationspåverkan”!

Om du är journalist, anställd eller frilans, anmäl dig den 19 mars 2018 till kursen ”Propaganda och informationspåverkan – 2018”. Kursen hålls måndagen den 9 april 2018, kl 9.00 – 17.

I december i fjol höll jag i ett Fojoseminarium i Stockholm med rubriken ”Propaganda och informationspåverkan”. 40 journalister blev under en dag korvstoppade med kunskap om hur propaganda fungerar i vår digitala tid, vad det vidare begreppet ”informationspåverkan” innebär, hur man känner igen lögner och desinformation i sociala medier, om ryska trollfabriker, ryska och andra manipulativa inslag i amerikanska valrörelsen… Föreläsare var de med bästa kunskaperna i ämnet: MSB, Viralgranskaren, Ludmila Savtjuk, rysk grävande reporter, Rikard Lindholm från Semantiko, m fl.

Nu är det dags för en repetition, med delvis samma föreläsare, uppdaterade med vad som hänt sen sist. Ämnet är rörligt mål. Och snart är det val.

Vi håller till på Kungsvalvet, Hantverkargatan 52 i Stockholm.

Läs allt om kursen på FOJO:s hemsida

Trollfabriker?

Har just återkommit från Kalmar, där jag hållit i två dagar om opinionsmätning och -analys, partiernas kampanjstrategier samt lobbying och riskerna för trollinslag i den kommande valrörelsen. Det är en del av en veckokurs med rubriken ”Politik och propaganda” för politikreportrar från hela landet.

Vi tog in två fantastiska gästföreläsare: David Ahlin/Ipsos och Nina Wadensjö/Aktuellt i politiken.

Lena Hennel höll i tre kursdagar om att bevaka och skriva om politik i valrörelsen.

Den 9 april 2018 håller jag en ny kurs i ämnet i Stockholm. Mer info och anmälan här. Arrangör Fojo, medieinstitutet.

Anmäl dig här

 

Driven av WordPress & Tema av Anders Norén