Har just återkommit från Kalmar, där jag hållit i två dagar om opinionsmätning och -analys, partiernas kampanjstrategier samt lobbying och riskerna för trollinslag i den kommande valrörelsen. Det är en del av en veckokurs med rubriken ”Politik och propaganda” för politikreportrar från hela landet.

Vi tog in två fantastiska gästföreläsare: David Ahlin/Ipsos och Nina Wadensjö/Aktuellt i politiken.

Lena Hennel höll i tre kursdagar om att bevaka och skriva om politik i valrörelsen.

Den 9 april 2018 håller jag en ny kurs i ämnet i Stockholm. Mer info och anmälan här. Arrangör Fojo, medieinstitutet.

Anmäl dig här